Καθαρισμού και Συντήρησης Αγωγών - MELDOR ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MELDOR

MELDOR

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύστημα Μόνιμης Προστασίας, Καθαρισμού και Συντήρησης Αγωγών

Το σύστημα αφορά την μόνιμη προστασία των υπέργειων ή υποθαλάσσιων αγωγών και εγκαταστάσεών, ανεξαρτήτως μήκους, διατομής ή διαμόρφωσης, από επικαθίσεις, φραγές, μειώσεις ενεργής διαμέτρου και ηλεκτροχημικές διαβρώσεις.

Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης, με τη λειτουργία ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου μέσω της περιέλιξης ενός μικρού μήκους πηνίου, ειδικής μελέτης και σχεδίασης.

Το σύστημα δύναται προαιρετικά να συνδυαστεί με ανόδια θυσίας μαγνησίου, προσφέροντας παράλληλα καθοδική προστασία μέσω επιβαλλόμενης τάσης (Impressed Current). Αναλυτικότερα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΠΗΝΙΟΥ

Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εγκαταστάσεις στη Μ. Ανατολή, στην Κίνα και στη Ναυτιλία) τα τελευταία χρόνια σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες από πλευράς επικαθίσεων, σε πλοία και χερσαίες εγκαταστάσεις, ακόμα και σε αγωγούς μειγμάτων αργού πετρελαίου από διαφορετικά πηγάδια, ανεξαρτήτως μήκους και διαμέτρου. Η προτεινόμενη εξελιγμένη και τελειοποιημένη λύση είναι ιδανική για σειρά εγκαταστάσεων, σε αγωγούς υδάτων (θαλασσίων καιμη), υγρών αποβλήτων, αφαλατωτηρίων, πετρελαϊκών και πετροχημικών εγκαταστάσεων και διυλιστηρίων καθώς και σε αγωγούς καυσίμου πλοίων και υποβρυχίων αγωγών πετρελεύσεων και δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προετοιμασία, θερμοκρασία ή χρήση χημικών και μηχανικών μέσων.

Η λύση είναι μόνιμη και διασφαλίζει εφ’ όρου ζωής την ομαλή λειτουργία των αγωγών, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία επικαθίσεων. Παράλληλα, το σύστημα προστατεύει τους αγωγούς από ηλεκτροχημικές διαβρώσεις που παρατηρούνται, ιδίως πλησίον των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν π.χ. οι αντλίες (διάτρηση).

Το σύστημα τροφοδοτείται μέσω κυτίου ΑΤΕΧ (εφόσον απαιτείται) και μπορεί να παραδοθεί εν λειτουργία εντός 10 περίπου ημερών, χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η προτεινόμενη λύση προστασίας είναι μόνιμου χαρακτήρα χωρίς την χρήση χημικών και μηχανικών μέσων και αφορά στη λειτουργία ηλεκτρικού ασθενούς πεδίου που αντιστρέφει τις δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των συσσωματωμάτων αλλά και των διαφόρων επικαθίσεων με τα τοιχώματα των αγωγών.

Το πεδίο αυτό επιτυγχάνεται με την περιέλιξη πηνίου, ή συνδυασμού πηνίων, μικρού μήκους που εκπέμπουν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων, συντονίζοντας τα μόρια των ουσιών που έχουν επικαθίσει. Έτσι δημιουργούνται δυνάμεις απώθησης που σε συνδυασμό με την αντιστροφή της πολικότητας μέσω ανοδίων θυσίας επιταχύνουν το φαινόμενο της αποκόλλησης τυχόν επικαθίσεων. Το σύστημα όχι μόνο απομακρύνει τις ήδη υπάρχουσες επικαθίσεις και αποφράσσει τον προστατευόμενο αγωγό, αλλά αποτρέπει τη δημιουργία νέων στο μέλλον, φροντίζοντας για την προστασία του αγωγού και την ομαλή του λειτουργία.

Στις συνήθεις εφαρμογές του συστήματος σε αγωγούς και εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως διατομής ή διαμόρφωσης, σε σκληρές επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου, σύμπλοκων αλάτων νατρίου-πυριτίου, θείου, παραφινών, ασφαλτενίων αλλά και άλλων οργανικών και ανόργανων επικαθίσεων, το σύστημα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό, όχι μόνο στην αποτροπή επικαθίσεων αλλά και στην απομάκρυνση προ-υπαρχουσών σκληρών, κρουστοποιημένων επικαθίσεων, με αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των αγωγών αυτών από συνθήκες φραγής και μείωσης της ενεργής διαμέτρου τους και την εν συνεχεία διατήρησή τους σε ομαλή λειτουργία εφεξής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Voltage                          230 V AC
Current                          500mA
Output                           >200V Pulse
Dimensions                    80 Χ 60 Χ 17 cm
Weight                           25-38 kgr
Protection Level           ΙΡ 65 or higher, IEC 529
ATEX: Optional, YES     Zone 0, Ι, II
Number of Cables         1, 2 or 4 or 6 or 8 depending on application.
Patent Number. 1004357, 10-1-2003

Να τονισθεί, ότι το προτεινόμενο σύστημα όχι μόνο δεν επηρεάζεται από παρεμβαλλόμενες διατάξεις κατά μήκος του αγωγού όπως βάνες (ηλεκτρικές ή μη), καμπύλες και συστολές αλλά συντελεί στον καθαρισμό τους και στη διατήρησή τους σε κατάσταση ομαλής λειτουργίας, προστατεύοντας και
παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Τέλος, η προσφερόμενη τεχνική λύση, ιδίως σε συνάρτηση με τα προτεινόμενα ανόδια μαγνησίου καθοδικής προστασίας (ίδε κατωτέρω) προστατεύει τον αγωγό, σε όλο το μήκος όδευσης, από την ηλεκτροχημική διάβρωση που είναι εντονότερη πλησίον Η/Μ πεδίων, πχ αντλίες.


ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΟΔΙΩΝ ΘΥΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Όσον αφορά την καθοδική προστασία, οι αυτόνομες συσκευές προστασίας με ανόδιο μαγνησίου παρέχουν καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξαιτίας ηλεκτρόλυσης. Η αρχή λειτουργία τους βασίζονται στη δυνατότητα εφαρμογής ενός θυσιαζόμενου ανοδίου, με τη μέθοδο της επιβαλλόμενης τάσης. Τα ανόδια μαγνησίου χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα παραγωγής και επιβολής ηλεκτρικής τάσεως, μέσω θυσιαζόμενης ανόδου μαγνησίου. Κατά τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ηλεκτρολυτικό δίπολο με φύλλο χαλκού, σε κοινό περιβάλλον, που μπορεί να αποδώσει τάση περίπου 1,5 Volt και πυκνότητα ρεύματος περίπου 10 mA. Τα ανόδια λειτουργούν σαν αυτόνομες συσκευές παραγωγής ρεύματος σταθερής τάσεως και εντάσεως. Έτσι επιβάλλεται σταθερή ηλεκτρική τάση και ένταση συνεχούς ρεύματος, με αρνητικό πρόσημο και οι μεταλλικές επιφάνειες καθίστανται ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση που
εκδηλώνεται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, δεξαμενές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κινητήρες κλπ.

Τα συγκεκριμένα ανόδια υπερτερούν σαφώς έναντι άλλων μεθόδων προστασίας, όπως η επιβαλλόμενη τάση (impress current) ή τα ανόδια μάζας ψευδαργύρου ή αλουμινίου:
1. Τοποθετούνται εύκολα, εξωτερικά, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το νερό.
2. H τάση που επιβάλλεται είναι απόλυτα συνεχής και σταθερή
3. Έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, διότι προστατεύει επιβάλλοντας τάση στην εγκατάσταση
4. Είναι οικονομικό (αντικατάσταση κάθε 3 χρόνια)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)

Εγκατάσταση συστήματος απομάκρυνσης-διάλυσης ασφαλτενίων και παραφινών στον αγωγό των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου-Πάχης Μεγάρων στην παραλία «ΠΥΡΚΑΛ» διαμέτρου 813 χιλ. Τα ΕΑΣ προκειμένου να αντιμετωπίσουν την μόνιμη διαρροή πετρελαίου από τον αγωγό των ΕΛΠΕ που διέρχεται μέσα από οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εγκατέστησε σύστημα απομάκρυνσης-διάλυσης ασφαλτενίων και παραφινών προκειμένου να εμποδίσει νέες διαρροές που προέκυπταν από αύξηση πίεσης στον αγωγό από προϋπάρχουσες οπές. Το συγκεκριμένο σύστημα ήταν πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ - Zone 0. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι λόγω της συνεχούς διαρροής υδρογονανθράκων στο οικόπεδο της ΠΥΡΚΑΛ είχαν αναπνευστικά προβλήματα ειδικά μετά το 2006. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος ομαλοποιήθηκε η ροή και το πρόβλημα μειώθηκε μέχρι που τα ΕΛΠΕ προχώρησαν και σε άλλες δράσεις συντήρησης του αγωγού και άντλησης των ρυπασμένων υδάτων.

2. Remi Maritime Corporation (Όμιλος ΠΟΛΕΜΗ)

Εγκατάσταση συστημάτων μεταξύ 2017-2018, σε 27 πλοία του στόλου για τον καθαρισμό και προστασία των κυκλωμάτων των αγωγών φόρτωσης-εκφόρτωσης καυσίμων και άλλων χημικών ενώσεων, υδρόψυξης μέσω θαλασσίου ύδατος, ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Jiangsu Xutang Power Plant - Κίνα (4x30 MW)

Εγκατάσταση συστημάτων σε αγωγούς κυκλοφορίας νερού ψύξης (DN2420mm/coil length 600mm) και τροφοδοσίας (DN 920 mm/coil length 300mm) του κυκλώματος ψύξης της γεννήτριας Nο. 4 για την αντιμετώπιση σοβαρών επικαθίσεων κυρίως αλάτων ανθρακικού ασβεστίου.

4. Πλυντήριο ΟΣΕ (ΕΔΙΣΥ / Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικών Υποδομών)

Η εγκατάσταση δυο συστημάτων σε αγωγούς ύδατος της ΕΥΔΑΠ έγινε το 2009 στις εγκαταστάσεις συντήρησης και πλύσης των συρμών του ΟΣΕ στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Μετά από την εγκατάσταση η ταχύτητα διέλευσης των συρμών διπλασιάστηκε ενώ το αποτέλεσμα πλύσης παρέμεινε το ίδιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης ύδατος κατά περίπου 50% που με τα τιμολόγια εκείνης της περιόδου να εξοικονομούνται μηνιαίως 57,000 Ευρώ ήτοι περίπου 685,000 Ευρώ ετησίως.

5. Δήμος Ανατολικής Μάνης

Εγκατεστημένα συστήματα μεταξύ 2018-2019, σε 30 σημεία του δικτύου ύδρευσης για τον καθαρισμό και την προστασία από επικαθίσεις στερεών και συσσωρεύσεις αλάτων σε αγωγούς και δεξαμενές. Οι αγωγοί καθάρισαν από υπάρχουσες επικαθίσεις και δεν παρατηρείται η δημιουργία νέων. Η εγκατάσταση ήδη επεκτείνεται και σε νέα δημοτικά διαμερίσματα.
MELDOR
Επιστροφή στο περιεχόμενο